Prevod

Lola! tim ima mnogo razloga za dalji napredak u novoj 2010. Sa dosadašnjim radom uspešno je odgovarala velikom broju klijenata, svojim ozbiljim radom popularnost raste čime se sve veći broj kilenata opredeljuje baš za izbor našeg tima. Osavremenjava se postojeća oprema čime se stvaraju mogućnosti za odgovore na kompleksnije zahteve tržišta. Najzahtevniji klijenti imaće mogućnost da realizuju svoje projekte.

Ako ste bivši naš korisnik u od skora pružaju vam se veće mogućnosti za kompleksnije zahvate pri obradi metala jer su mašine kompjuterizovane sa najsavremenijim kontrolerima za kontrolu procesa obrade. Lola programerski tim je osavremenio opremu i dao veću perspektivu ovoj fabici na balkanu. Naši dizajneri za izradu projektne dokumentacije, uspešno odgovaraju zahtevima i ulažu veliki trud na edukaciji čime prate savremene trendove.

Posetite Nas ... dobićete ono što ste tražili iz Lole! i daćete svoj zaključak o našem radu.

Kontakt

ul. Lole Ribara bb
Opština Leposavić / Lešak
Republika Srbija / Pokrajina Kosovo i Metohija
38219
Evropa / Republika Srbija
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: +381 28 88 034
Faks: +381 28 88 608
Broj mobilnog telefona: +381 63 115 4325

Direktor - Bojan Maksimović
www http://www.lola-beograd-lesak.com
Informacije: Pib 102248235
Delatnost: 28400 - metaloprerađivačka

Certifikati kvaliteta

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!