Prevod

Prolazeći kroz informativne stranice našeg preduzeće saznaćete kada i kako je nastala, tradicija skoro 35 proteklih godina.

Ova moderna kovačnica je izrađena i otpočela sa radom 1984 godine oprema je savremena, tako da je zahtevala obrazovane kovače sa minimalno srednjom stručnom spremom. Kadrovi su u jednogodišnjoj kvalifikaciji pripremani u obrazovnom centru Lola Ribar - Železnik - Beograd.

 

 

Lešak

 

 

Praktičan deo propraćenje pod budnim okom višegodišnjeg iskustva (preko 100 godina) lolinih kovača, tehnologa i inžinjera.

jednom rečju majstore od zanata sa starom opremom nasledili su obrazovani mladi kovači sa savremenim kovačkim mašinama - čekićima, presama.

Prvi počeci kovanja u Železniku datiraju od 1918 godine u radionici za izradu poljoprivrednih alatki.

Certifikati kvaliteta

..

..

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!