Prevod

Lola! Svojom snagom i stučnošću poštujuči ISO standarde i licence, radi na osvajanju novih ISO standarda kako u pružanju kvaliteta usluga i priuzvoda tako i u opremanju novim i savremenim alatima. Naravno poštujući standarde koje zahteva tržište Lola! adekvatno odgovara zahtevima.

 

Radi se na prošitenju asortimana usluga i proizvoda i nosioci su ljudi iz projektnog tima ali i menadžeri koji ispostavljaju i osvajaju nova znanja.

Respekruje se i prihvata konkurencija ali se traži i svoje mesto na tržištu jer je kod nas kvalitet proizvoda na prvom mestu.

 

..

..

 

 

 

 

Certifikati kvaliteta

..

..

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!