Prevod

Mašine i oprema

Indeks članka
Mašine i oprema
Čekići
Mašine za kalupno kovanje
Peći
Linija za kontrolu kvaliteta
Sve strane

Opremljenost u našem proizvodnom procesu struktuirana je tako da zadovolji sva pravila proizvodnje. Opremljenost za kontrolu sirovine koja treba da se obradi, mašine koje obradjuju sirovinu, laboratorije za završnu kontrolu i potvrdu kvaliteta i standarda.

 

 

  • Čekići
  • Peći
  • Mašine za kalupno kovanje
  • Linija za kontrolu kvaliteta

Detaljniji i slikovitiji prikaz sledi šta posedujemo i čime radimo.

 Certifikati kvaliteta

..

..

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!