Prevod

Kao i prethodne godine Lola! pruža kvalitetne usluge kovanja i termičkih obrada masivnih komada metala za potrebe velikih i malih proizvodnoh kompanija.

  • proširenje prizvodnih kapaciteta
  • osavremenjavanje oruđa i opreme
  • porast stepena izvoza
  • porast standarda zaposlenih preko većeg stepena rada uz prihvatanje konkurencije i plasmana veće jedinice proizvoda po tržišnoj ceni.

 

 

Certifikati kvaliteta

..

..

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!