Prevod

Lola! Vlasništvo

Lola!se razlikuje od ostalih kompanija za upravljanje prizvodnjom.

Povezanost vertikalno: Lola Sistem Beograd

Organ upravljanja: Skupština

Vlasništvo fabrike je

  • 66,8% - Lola Sistem Beograd,
  • 33%     - Društveni kapital,
  • 0,2%    - Akcijski kapital.

 

Certifikati kvaliteta

..

..

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!