Prevod

Lola! Vlasništvo

Lola!se razlikuje od ostalih kompanija za upravljanje prizvodnjom.

Povezanost vertikalno: Lola Sistem Beograd

Organ upravljanja: Skupština

Vlasništvo fabrike je

  • 66,8% - Lola Sistem Beograd,
  • 33%     - Društveni kapital,
  • 0,2%    - Akcijski kapital.

 

Kontakt

ul. Lole Ribara bb
Opština Leposavić / Lešak
Republika Srbija / Pokrajina Kosovo i Metohija
38219
Evropa / Republika Srbija
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: +381 28 88 034
Faks: +381 28 88 608
Broj mobilnog telefona: +381 63 115 4325

Direktor - Bojan Maksimović
www http://www.lola-beograd-lesak.com
Informacije: Pib 102248235
Delatnost: 28400 - metaloprerađivačka

Certifikati kvaliteta

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!