Prevod

Prolazeći kroz informativne stranice našeg preduzeće saznaćete kada i kako je nastala, tradicija skoro 35 proteklih godina.

Ova moderna kovačnica je izrađena i otpočela sa radom 1984 godine oprema je savremena, tako da je zahtevala obrazovane kovače sa minimalno srednjom stručnom spremom. Kadrovi su u jednogodišnjoj kvalifikaciji pripremani u obrazovnom centru Lola Ribar - Železnik - Beograd.

 

 

Lešak

 

 

Praktičan deo propraćenje pod budnim okom višegodišnjeg iskustva (preko 100 godina) lolinih kovača, tehnologa i inžinjera.

jednom rečju majstore od zanata sa starom opremom nasledili su obrazovani mladi kovači sa savremenim kovačkim mašinama - čekićima, presama.

Prvi počeci kovanja u Železniku datiraju od 1918 godine u radionici za izradu poljoprivrednih alatki.

Kontakt

ul. Lole Ribara bb
Opština Leposavić / Lešak
Republika Srbija / Pokrajina Kosovo i Metohija
38219
Evropa / Republika Srbija
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: +381 28 88 034
Faks: +381 28 88 608
Broj mobilnog telefona: +381 63 115 4325

Direktor - Bojan Maksimović
www http://www.lola-beograd-lesak.com
Informacije: Pib 102248235
Delatnost: 28400 - metaloprerađivačka

Certifikati kvaliteta

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!