Prevod

Lola! Okuplja vrhunski tim stručnjaka kojim dočekuje novo vreme za Lolu! Ovaj tim će se isključivo fokusirati na uvodjenju novih tehnologija. Umesto da se radi u relativno zatvorenom okruženju, radiće se na prikupljanu ideja u Projektnom centru.

Nova kontrolerska oprema daće nove mogućnosti i osavremeniti Lolu! Projektni centar obezbediće prisustvo javnosti za pomaganje kako bi se bolje razumela ulaganja u osvremenjavanje opreme i nove mogućnosti i potencijali Lole! Projektni centar nudi i korisnicima jasnije informacije o mogućem spektru poslova koje može izvesti sa novom opremom.

 

Kontakt

ul. Lole Ribara bb
Opština Leposavić / Lešak
Republika Srbija / Pokrajina Kosovo i Metohija
38219
Evropa / Republika Srbija
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: +381 28 88 034
Faks: +381 28 88 608
Broj mobilnog telefona: +381 63 115 4325

Direktor - Bojan Maksimović
www http://www.lola-beograd-lesak.com
Informacije: Pib 102248235
Delatnost: 28400 - metaloprerađivačka

Certifikati kvaliteta

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!