U Loli! radimo na međunarodnim kontaktima za dobijanje međunarodnih poslova. Saradnja sa kompanijama iz okolnih država pruža šansu za zajedničke nastupe na treća tržišta i tako obezbede egzisencioni uslovi za radnike naše fabrike.

U tom pravcu imamo ljude koji govore strane jezie i koji razumeju poslovnu strategiju kompanije i na najbolji način prezentuju naš rad.