Prevod

Mašine i oprema - Linija za kontrolu kvaliteta

Indeks članka
Mašine i oprema
Čekići
Mašine za kalupno kovanje
Peći
Linija za kontrolu kvaliteta
Sve strane

 

Language - Joomla! Extensions Directory Linija za kontrolu kvaliteta

 

Laboratorija za kontrolu ulaznih sirovina

Foto laboratorijske aparature vage itd.

Laboratorija za kontrolu kvaliteta površine i unutrašnjosti pozicije.

Ultrazvučna kontrola sa aparatom

Foto pri radu na komadu.

 

Laboratorija za kontrolu izlaznog kvaliteta gde se potvrđuje kvalitet

Izlazni kvalitet se potvrđuje završnom kontrolom proizvoda.

 

Foto šta za kontrolu, računar na termičkoj obradi,merenje aparatom tvrdoće.

 Certifikati kvaliteta

..

..

Koncepcija Kompanije

Mapa gde smo!