Prevod

Kao i prethodne godine Lola! pruža kvalitetne usluge kovanja i termičkih obrada masivnih komada metala za potrebe velikih i malih proizvodnoh kompanija.

  • proširenje prizvodnih kapaciteta
  • osavremenjavanje oruđa i opreme
  • porast stepena izvoza
  • porast standarda zaposlenih preko većeg stepena rada uz prihvatanje konkurencije i plasmana veće jedinice proizvoda po tržišnoj ceni.

 

 

Kontakt

ul. Lole Ribara bb
Opština Leposavić / Lešak
Republika Srbija / Pokrajina Kosovo i Metohija
38219
Evropa / Republika Srbija
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: +381 28 88 034
Faks: +381 28 88 608
Broj mobilnog telefona: +381 63 115 4325

Direktor - Bojan Maksimović
www http://www.lola-beograd-lesak.com
Informacije: Pib 102248235
Delatnost: 28400 - metaloprerađivačka

Certifikati kvaliteta

Koncepcija Kompanije

Radno Okruženje

Poljo-Mehanizacija
Mapa gde smo!